PRINT SEND TIL EN VEN
Præstbro Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer,  hvorfra der kan indvindes vand.

Præstbro Vandværk indvinder årligt ca 85.000 m3 vand.

 

Forklaring om de enkelte boringer følger herunder.


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.